Generelt om Proximo´s behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer o.l. Behandling av personopplysninger er i følge personopplysningsloven enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 

Proximo Norge AS tar personvern på alvor og vi er opptatt av åpenhet rundt temaet. Vi ønsker å informere våre brukere om hvordan vi behandler personopplysninger og man finner lenker til de ulike temaene på denne siden.

Proximo er et selskap i NextGenTel Holding. Vi har hatt eget personvernombud siden 2010. Ønsker du ytterligere informasjon om hvordan behandling av personopplysninger skjer i Proximo, ta kontakt med vårt personvernombud på mail personvernombudet@nextgentel.com

Generelt om Proximo´s behandling av personopplysninger

Proximo er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes for våre kunder innenfor merkevarene Proximo og ved bruk av våre nettsider https://www.proximo.no 

Behandlingsgrunnlag

Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering, utlevering og annen form for behandling av personopplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. På denne bakgrunn har Proximo utarbeidet "Generelle regler om Proximo´s behandling av personopplysninger". Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår for Proximo´s produkter og tjenester. Reglene er generelle, det vil si at de gjelder for alle avtaleforhold, både nåværende og fremtidige, som kunden har med Proximo.

Proximo´s behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i personopplysningsloven, konsesjoner fastsatt av Datatilsynet og særskilte lovregler om behandling av personopplysninger.

Proximo´s kunderegister

Med kunde menes i denne forbindelse enhver juridisk person som har inngått avtale med Proximo om levering av produkter og tjenester. Bruker av tjenestene er kunden selv, eller en person som med kundens tillatelse kan benytte seg av en eller flere tjenester.

Proximo vil ved avtaleinngåelsen registrere opplysninger om kunden og avtaleforholdet som selskapet har saklig behov for. Proximo vil registrere alle endringer i avtaleforholdet, tjenestebruk, og øvrig korrespondanse mellom partene inkludert betalingstransaksjoner i forbindelse med avtalen. 

Proximo vil også registrere opplysninger om personer som Proximo har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget. Disse personopplysningene vil bli slettet etter endt behandling, i tråd med krav i personopplysningsloven.

Innhenting av personopplysninger

For å kunne levere våre tjenester, trenger Proximo informasjon om våre kunder. Proximo vil i hovedsak motta personopplysninger direkte fra kunden. Dersom Proximo ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal Proximo informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (dvs. formålet med behandlingen).

Personopplysninger vil også kunne innhentes fra tredjepart. Med tredjepart menes her offentlige og private institusjoner, herunder Proximo´s samarbeidspartnere. Kunden vil bli varslet ved innsamling av opplysninger fra tredjepart, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til de opplysninger varselet skal inneholde (personopplysningsloven § 20).

Behandlingens formål

Formålet med registrering og behandling av kundeopplysninger er å oppfylle avtaler med kunden om leveranse av produkter og tjenester. Proximo behandler personopplysninger for å drive kundeadministrasjon, opplysningstjeneste, fakturering i forbindelse med kundens bruk av Proximo´s produkter og tjenester. I enkelte tilfeller er Proximo også lovpålagt å registrere opplysninger om kunden og rapportere opplysninger til myndighetene. Proximo kan bare behandle personopplysninger til andre formål i den grad lovgivningen gir adgang til det eller kunden har samtykket til slik behandling.

Kundepleie mv

Proximo vil i samsvar med lovgivningen og konsesjonsvilkårene kunne bruke kundeopplysninger som grunnlag for informasjon om eksisterende og nye tjenester og produkter innen samme produktkategori. Eksempler på nye tjenester og produkter kan være økte hastigheter eller nye innholdstjenester.

Innsyn, retting og sletting

Kunden kan ved henvendelse til Proximo kreve innsyn i registrerte personopplysninger (personopplysningsloven § 18, jf § 24). Henvendelsen sendes Proximo Norge AS ved personvernombudet eller ved å kontakte kundeservice.

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven §§ 27 og 28 kan kunden kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger. Opplysninger om kunden slettes iht. gjeldende konsesjonskrav og andre regulatoriske krav. Opplysningene kan likevel behandles til andre formål så fremt det foreligger selvstendig lovgrunnlag eller etter personopplysningsloven § 8. Kontaktinformasjon vedrørende behandling av personopplysninger: personvernombudet@nextgentel.com

Ansvar

Proximo´s nettsider driftes av Proximo selv.

Informasjonsinnhenting

Når du gjør en bestilling på våre nettsider, blir opplysningene dine lagret i våre systemer slik at vi kan gjennomføre bestillingen. Nødvendige opplysninger (for eksempel installasjonsadresse for bredbånd) blir formidlet til våre leverandører slik at vi kan levere det du har bestilt.

Vår nettside er kryptert med SSL, for å sikre at dine personopplysninger ikke kommer på avveie når du legger inn en bestilling. Et hengelås-ikon og https i adressefeltet i nettleseren din forteller deg at siden er kryptert

Webanalyse

Vi registrerer alle besøk på våre nettsteder for å forbedre informasjonen og gi bedre tilbud til våre kunder. Vi bruker Google Analytics som analyseverktøy. Vi lagrer ikke hele IP-adressen din, kun den første delen (193.100.100.xxx). Dette medfører at våre brukere ikke er identifiserbare.

Innlogging

Når du logger inn på Min bedrift / Min side, er du ikke anonym. Innloggede sider er kryptert med SSL. Du kan se at sidene er kryptert ved å se etter https i adressefeltet og et hengelås-ikon i nettleseren.

Alle bestillinger og endringer blir registrert og logget, også for statistikkformål, slik at vi kan videreutvikle tjenestene.

Du blir automatisk logget ut etter en viss tid med inaktivitet, slik at risikoen for at uvedkommende gjør endringer på ditt abonnement reduseres.

Søk

Søket på våre nettsider leveres av Google. Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord som benyttes for å gjøre både nettsidene og søkefunksjonen bedre. Dine søk kan ikke kobles til deg som bruker. 

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for statistikkformål og markedsføring/annonsering. Våre informasjonskapsler kan ikke identifisere deg som person. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Dersom du ønsker å deaktivere cookies i nettleseren din, anbefaler vi deg å følge instruksjonene fra nettvett.no. Vær oppmerksom på at deaktivering av cookies kan føre til redusert funksjonalitet på våre nettsider.

Markedsføring

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler i forbindelse med markedsføring og annonsestyring. Etter at du har besøkt oss, kan du derfor oppleve å se annonser fra Proximo på andre nettsider (for eksempel nettaviser). Informasjonskapslene brukes til å holde rede på hvilke annonser som skal vises, antall ganger de har blitt vist osv. Informasjonen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

Vi bruker også annonse-/analyseverktøy fra Google og Facebook. Les mer på informasjonssidene til Google og Facebook.

Nettsider Cookies

Våre kanaler

Proximo er til stede flere steder på nettet. Her er våre offisielle sider, applikasjoner og profiler.

Våre nettsider

https://www.proximo.noer vårt offisielle nettsted.

Sosiale medier

Facebook

LinkedIn

Telefon

Mange velger å kontakte oss per telefon. I forbindelse med opplæring og forbedringsarbeid gjør vi opptak av telefonsamtaler til vårt salgs- og kundesenter. Samtalene blir automatisk slettet etter 5 dager. Innringere som ikke ønsker opptak får anledning til å reservere seg mot dette via et eget tastevalg.

E-post

Vi bruker i stor grad e-post som kommunikasjonskanal - vi sender kvitteringer, viktig informasjon og faktura på e-post. Vi bruker også verktøyet MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev og tilbud. Dine e-post adresser er trygge hos oss. Vi selger eller utleverer aldri dine e-post adresser. Vær skeptisk hvis du får en epost som ser mistenkelig ut. Vi ber aldri om at du oppgir ditt passord til oss på e-post, tekstmelding eller telefon.

Sosiale medier

Sosiale medier er et kontaktpunkt med økende popularitet. Avhengig av hvordan henvendelsene formidles kan disse være synlig for andre. Vi tilstreber å begrense den offentlige dialogen hvis vi anser det som nødvendig av hensyn til personvernet. Hvis noen har sendt oss en henvendelse synlig for andre som inneholder personopplysninger vil vi prøve å gjøre avsender oppmerksom på forholdet og anbefale at vedkommende endrer synligheten. Ved behov bistår vi gjerne med å få henvendelsen skjult eller fjernet.

Kundeundersøkelser

Vi spør jevnlig våre kunder om ulike tema. Undersøkelsene kommer fra verktøyene Bright eller Surveymonkey.

Ruting av datatrafikk til utlandet

Om ruting og produksjon av datatrafikk til utlandet.

Proximo tilbyr en del tjenester der formidling og produksjon av nasjonal trafikk foregår i utlandet. Her finner du informasjon om hvilke tjenester og hvilke land det gjelder.

Bredbåndstelefoni (VoIP)

Når du ringer med bredbåndstelefoni fra Proximo i Norge, går trafikken ikke ut av landet.

For signalering og CDR-produksjon (Call Detail Records) bruker Proximo en underleverandør i Estland, Telia EE. En databehandleravtale med denne underleverandøren sørger for at sikkerheten og personvernet til våre kunder blir ivaretatt.

Internett

Internett-trafikk i Norge produseres primært i Norge, mens trafikk til utlandet primært går via Sverige.

Sikker lagring

Sikker lagring er en back-up-tjeneste som produseres i Sverige. Avtalen reguleres i henhold til personvernlovgivningen for elektronisk kommunikasjon i Sverige og Finland; henholdsvis «the Swedish Act on the Electronic Communication (2003:389)« og «the Finnish Act on the Protection of Privacy in Electronic Communication (516/2004)».

Mobil

Proximo bruker Telia sitt nett for all mobiltrafikk. Dersom du ringer, surfer eller sender SMS-meldinger innad i Norge går denne trafikken ikke ut av landet. Sender du bildemeldinger (MMS) benyttes servere plassert i Finland. Når du ringer, surfer eller sender meldinger til mottakere i andre land vil all trafikk gå via nett i Sverige og videre til destinasjoner i hele verden.

E-post

Webmail og e-post tjenestene til Proximo produseres av vår underleverandør i Estland, Telia EE. En databehandleravtale med denne underleverandøren sørger for at sikkerheten og personvernet til våre kunder blir ivaretatt.

Hva innebærer dette for kommunikasjonens konfidensialitet? Når nasjonal trafikk formidles eller produseres i et annet land, kan det respektive landets myndigheter, i henhold til landets lovgivning, på bestemte vilkår anmode om innsyn i spesifikk trafikk – slik norske myndigheter også kan for trafikk i Norge.

Personvernerklæring

Proximo Norge AS - Gjeldende fra 20.07.2018

Proximo tar personvern på alvor og vi er opptatt av åpenhet og gjennomsiktighet. Vi ønsker å informere deg som kunde om hvilke opplysninger som samles inn og hvordan vi behandler dem.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer o.l. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig

Proximo´s administrerende direktør er ansvarlig for alle personopplysninger som behandles hos oss og at denne behandlingen til enhver tid er i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

Hvem gjelder personvernerklæringen for?

Denne personvernerklæringen gjelder for innhenting av personopplysninger vi gjør rundt våre kunder og besøkende på våre nettsider og chatløsninger. Erklæringen gjelder også generelt der Proximo er behandlingsansvarlige for dine opplysninger.

Proximo´s personvernprinsipper

Vi i Proximo behandler dine opplysninger etter disse prinsipper:

 • Personvern er retten til å bestemme over egne personopplysninger
 • Du skal ha rett til innsyn i hva vi har registrert på deg til ethvert tidspunkt
 • Vi er åpne om hvilken informasjon vi samler inn og hvordan den brukes
 • Vi samler ikke inn mer informasjon enn vi har behov for
 • Du har rett til å bli glemt etter at formålet med din informasjon er utløpt   

Innhenting av personopplysninger

For å kunne levere våre tjenester, trenger Proximo informasjon om våre kunder. Proximo vil i hovedsak motta personopplysninger direkte fra kunden. Dersom Proximo ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal Proximo informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (dvs. formålet med behandlingen). Personopplysninger vil også kunne innhentes fra tredjepart. Med tredjepart menes her offentlige og private institusjoner, herunder Proximo´s samarbeidspartnere. Kunden vil bli varslet ved innsamling av opplysninger fra tredjepart, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til de opplysninger varselet skal inneholde.

Behandlingens formål

Formålet med registrering og behandling av kundeopplysninger er å oppfylle avtaler med kunden om leveranse av produkter og tjenester. Proximo behandler personopplysninger for å drive kundeadministrasjon, opplysningstjeneste, fakturering i forbindelse med kundens bruk av Proximo´s produkter og tjenester. I enkelte tilfeller er Proximo også lovpålagt å registrere opplysninger om kunden og rapportere opplysninger til myndighetene. Proximo kan bare behandle personopplysninger til andre formål i den grad lovgivningen gir adgang til det eller kunden har samtykket til slik behandling.  

Hvilke opplysninger behandler vi?

Hvilke opplysninger som behandles varierer noe i forhold til hvilket produkt du benytter hos oss. Proximo bruker følgende opplysninger for å best kunne levere deg tjenester:

 • Kontaktinformasjon i form av navn, adresse, telefonnummer og epost adresse
 • For verifisering og kredittopplysninger benytter vi blant annet fødselsnummer og kjønn
 • Betalings og fakturainformasjon
 • Informasjon som oppgis i kontakt med vår kundeservice. Dette kan være i sammenheng med salg, kundeklager, oppsigelse m.m.
 • Informasjon og logger som oppstår dersom du kontakter oss via eksterne kanaler som Facebook eller andre sosiale medier
 • Auto generert informasjon i forbindelse med din bruk av Proximo´s tjenester. Dette kan være forbruk, trafikkdata, seerhistorikk, teknisk utstyr
 • Informasjon som innhentes når du besøker våre internettsider og tjenester som IP-adresse, lokasjonsdata, hvilken nettleser og operativsystem du bruker samt hvilke nettsider du navigerte til oss fra.
 • Offentlige myndigheter
 • Kredittsjekk- og innkrevningsselskaper
 • Samarbeidspartnere for levering av tjenester på Proximo´s vegne
 • Eventuelle andre du som kunde har bedt Proximo å samhandle med 

Hvem deler vi opplysningene dine med?

I noen tilfeller kan deler av dine opplysninger deles med tredjeparter og partnere av Proximo. Dette vil være aktører vi har utarbeidet databehandleravtaler med som sikrer at opplysningene forblir trygge i alle ledd.

Hvordan sikrer vi dine opplysninger?

Proximo sikrer dine opplysninger ved tekniske, fysiske og administrative tiltak. Dette innebærer strengt regime av sikkerhet på vår infrastruktur i tillegg til fysisk sikring av våre lokasjoner og grundig opplæring av samtlige ansatte. Vi gjennomfører rutinemessige kontroller i alle ledd for å sikre at rutiner og prosedyrer holder høy standard og sikkerhetsnivå. Sikkerhet og personvern ligger på bordet fra første stund i utviklingen av nye tjenester og produkter.  

Innsyn, retting og sletting

Kunden kan ved henvendelse til Proximo kreve innsyn i registrerte personopplysninger. Henvendelsen sendes Proximo Norge AS ved personvernombudet eller ved å kontakte kundeservice.

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger. Opplysninger om kunden slettes iht. gjeldende konsesjonskrav og andre regulatoriske krav. Kontaktinformasjon vedrørende behandling av personopplysninger: personvernombudet@nextgentel.com

Proximo vil ikke lagre dine opplysninger lenger enn nødvendig. Noen opplysninger vil lagres basert på nødvendighet og rettslige krav. Dine opplysninger vil automatisk slettes når formålet opphører. Dette som regel en gitt tid etter endt kundeforhold.