SD-WAN

Neste generasjons IP-VPN løsning?

Bruken av skytjenester hos norske og internasjonale bedrifter vil øke kraftig i tiden fremover. Bedriftene vil i større grad flytte forretningskritiske systemer og løsninger ut av egne datasentre, og over til ulike tjenesteleverandører som Microsoft Office365, Visma eAccounting, Azure, Google og mange andre.

Løsninger basert på SD-WAN benytter primært internett som bærer av tjenestene over sterkt krypterte forbindelser, men SD-WAN kan også leveres sammen med tradisjonelt IP-VPN/MPLS. I tillegg styres all konfigurasjon og autentisering av teknisk utstyr og nett via sentraliserte administrasjonssystemer.

Bedrifter som investerer i SD-WAN får enklere tilgang til både skytjenester og interne systemer over den samme aksessløsningen. I tillegg settes både aksess og tilgang til tjenestene opp via en sentral administrasjonsfunksjon for konfigurasjon, drift og overvåking.

SD-WAN kan leveres over de fleste typer aksesser (xDSL, Fiber, LTE), ofte med internettaksessen som basis for tjenesten. Dette muliggjør SD-WAN som erstatning for IP-VPN hos kunder nasjonalt og internasjonalt, og vil spesielt benyttes av kunder for tilgang til skytjenestene.

Proximo kan nå i tillegg til å levere nasjonale og nordiske aksesser, også være leverandør av internasjonale aksesser og skytjenester til norske og internasjonale kunder. Internett vil være bærer av kommunikasjon mellom bedriftenes lokasjoner, samt gi tilgang til bedriftens tjenester. SD-WAN kan sameksistere med både internettaksesser og IP-VPN.

Fordelene med SD-WAN

  • Forenkling av bedriftens nettverksinfrastruktur
  • Tilgang til skytjenester lokalt og internasjonalt
  • Erstatning for tradisjonelle WAN-rutere og forbindelser
  • Uavhengig av transportnett (IP-VPN, internett, osv.)
  • Fra hardwarefokus til softwaredefinerte nett
  • Dynamisk tilkobling av nye lokasjoner og tjenester

Tjenester for din bedrift med SD-WAN

Mulighet for å etablere følgende tjenester:

  • VPN-tjenester mellom bedriftens lokasjoner
  • Skalerbar og redundant tilgang til skytjenester
  • WiFi as a service
  • Security as a service

Ønsker du mer informasjon?