Vpn

Som Norges nest største bredbåndleverandør og partner av Nordens største telekom-operatør, Telia Company, har Proximo et moderne, kraftig og robust IP/MPLS-nett med full redundans som sikrer deg en garantert høy ytelse og garantert høy kvalitet i hele Norden på våre Datanett-tjenester. Proximo samarbeider med Telia Company om leveranse av Datanettjenesten og vi kan levere tjenesten i over 50 land.

En avtale for alle lokasjoner

For Proximo Datanett signeres en avtale for hele løsningen, som inneholder spesifikasjonen og vilkårene for hele IP-VPN løsningen, enkelte aksesser og utvalgte tilleggstjenester.

 • Et virtuelt bedriftsnett (IP-VPN) for både små og store bedrifter
 • Én leverandør, én avtale og én helpdesk. Et sikkert og fleksibelt nett, i Norge eller globalt

Stabil og sikker løsning med tjenestegaranti

Med Proximo Datanett tilbys bedriften et virtuelt privat nett med høy sikkerhet og funksjonalitet, basert på den mest moderne teknologien i markedet.

Proximo tilbyr IP-VPN for deg som ønsker et lukket bedriftsnett med tjenestegaranti Quality of Service (QoS) og høy sikkerhet.

Alle aksesser i vårt Datanett leveres med tjenestegaranti(SLA) som garanterer tilgjengelighet og maksimal nedetid/feilrettingstid. SLA parameterne kan avtales for de ulike aksessene etter behov, og gir deg mulighet til å heve tjenestenivået på de mest virksomhetskritiske lokasjonene, for eksempel hovedkontor og datasenter ved bruk av redundans eller backupsamband.

Fleksibel og skalerbar

Proximo datanett er en MPLS basert IP-VPN løsning som er lett å skalere.
Det gjør den til riktig valg for bedrifter og organisasjoner med spredt geografisk virksomhet,
uansett hvor store eller små de er.

Datanett Graphic

Grunnmuren for digital samhandling

Proximo Datanett er utformet for å håndtere og støtte et bredt spekter av tjenester for data- og telekommunikasjon. Proximo Datanett sørger for rask og stabil datakommunikasjon der kritiske applikasjoner som tale og video kan prioriteres med avanserte QoS mekanismer. Dette er en forutsetning for å innføre digitale samhandlingsløsninger.

 • Ett framtidsrettet nett for alle applikasjoner
 • Effektiv informasjonsutveksling mellom avdelingskontorer
 • Meget høy talekvalitet
 • Integrasjon med mobiltjenester
 • Gode og stabile videotjenester
 • God støtte for Microsoft Skype for Business


Proximo Datanett inneholder:

 • Aksesser på DSL eller fiber ut fra lokalt båndbreddebehov på lokasjonen.
 • Rutere fra Cisco og drift av disse på alle lokasjoner
 • SLA (tjenestegaranti)
 • Installasjon utført av sertifisert teknikere
 • SLA vakt 24/7/365
 • Omfattende sikkerhetsmekanismer
 • Mulighet for Internettilknytting sentralt eller lokalt
 • Backup via mobilnettet (4G) som opsjon

Proximo Smart DDos

DDoS angrep er et økende problem i samfunnet. Proximo tilbyr tjenester som beskytter ditt firma mot slike angrep og stopper uønsket trafikk samtidig som nyttetrafikk slipper igjennom. På den måten lammes ikke bedriften selv om den blir utsatt for et DDoS angrep.

Proximo Smart DDoS beskyttelse tilbys som en tilleggstjeneste til Internet Pluss og som tjeneste i Datanett der vi leverer Internett aksess.
Tjenesten har som hensikt å stoppe uønsket trafikk før den når Proximo sitt nett. Tjenesten leveres sammen med Telia Carrier som er vår samarbeidspartner og leverandør på utlandstrafikk. Uønsket trafikk stoppes så tidlig som mulig i vår samarbeidspartners internasjonale nett slik at den ikke når frem til kundens aksesser og skaper problemer.

Kunden kan velge om DDoS-beskyttelsen skal iverksettes automatisk eller manuelt etter henvendelse til Proximo kundeservice. Ved manuell beskyttelse vil kunden motta en SMS-alarm til et oppgitt nummer dersom systemet detekterer et angrep. Kunden må da kontakte Proximo dersom angrepet er så alvorlig at en ønsker beskyttelse iverksatt.

Ved automatisk beskyttelse velger systemet ut fra gitte terskelverdier på angrepet å igangsette automatisk beskyttelse.

Det blir sendt ut månedlige rapporter som informerer om hvilke angrep kunden har vært utsatt for og hvilke tiltak som har vært iverksatt. Tjenesten forutsetter en tett dialog mellom Kunden og Proximo sitt tekniske personell ved implementering.

Ønsker du mer informasjon?