Sentralbord

Sentralbordet er en løsning som er enkel å bruke og passer alle virksomheter og bidra til økt produktivitet.
Det kan være 100 prosent mobilt eller kombinere mobil- og IP-telefoni.
De som betjener sentralbordet kan se hvem som ringer og hvilke medarbeidere som er tilgjengelige. De kan fordele og prioritere innkommende anrop, slik at kundene raskere kommer frem til riktig person.
Løsningen er enkel å bruke, og vil bidra til økt produktivitet. De ansatte får en bedre hverdag, og kundene får alltid svar.

Brosjyre 300 Dpi Dame
 • Ett eller flere hovednummer
 • Automatisk sentralbord med tastevalg (IVR)
 • Tidsstyring av åpningstider med talemeldinger
 • Sentralbordet ser hvem som ringer
 • 2-veis status informasjon (ledig, sitter i telefon, møte etc.)
 • Gruppesending av SMS og e-post for beskjeder
 • Felles bedriftskatalog
 • Klikk for å ringe eller sette over fra katalog
 • 1881 navneoppslag
 • Intelligent profilstyring med Exchange 2013 intergrasjon

Funksjoner sentralbord

Bedriftsnettløsningen kan leveres med ett eller flere hovednummer. Dere velger selv om dere vil ta med dere eksisterende nummer eller få nye nummer av oss.

Bedriftens hovednummer kan være vanlige fasttelefonnummer, eller mobilnummer.

Det er enkelt å sette opp regler for hvordan anrop til bedriftens hovednummer skal håndteres. Dere kan legge inn egne regler for gitte tidspunkt og dager, eller definere reglene i en kalender.
Har dere flere hovednummer, kan dere sette opp egne regler for hvert nummer.

La kundene selv taste seg frem til riktig avdeling eller person! Menyene er enkle å sette opp og lese inn, og tastevalgene kan sende samtalene videre til enkeltnummer internt og eksternt, til svargrupper eller til en talemelding.

Tjenesten sørger for mer effektiv håndtering av innkommende anrop, mindre ventetid og mindre kø på det betjente sentralbordet.

 • Enkle menyer med mulighet for flere nivåer
 • Åpningstider og talemeldinger kan tidsstyres
 • Tilbakering-funksjon der kundene beholder plass i køen

Internkatalogen viser telefonnummer og tilgjengelighet for alle bedriftens ansatte. Her kan man enkelt se om en ansatt er ledig eller opptatt, og på hvilket tidspunkt statusen vil endre seg ved bruk av personlig kalender eller Exchange.

Dere kan også sette opp en eksternkatalog med bedriftens viktigste kontakter, som kan være tilgjengelig for alle ansatte.

Bedriften kan enkelt sette opp såkalte «black- og white-lister». Listene brukes for å lage regler for håndtering av inn- og utgående samtaler, og kan settes opp felles for alle ansatte, på avdelingsnivå eller for enkeltpersoner.

For utgående samtaler kan det sperres for enkelte nummer eller nummerserier, for eksempel utland. Det kan også gjøres unntak på enkelt nummer i serier.

For innkommende samtaler kan det sperres for uønskede nummer, mens viktige nummer kan prioriteres.

Sentralbordet kan få tilgang til de ansattes kalender, slik at fraværsinformasjon for hver enkelt ansatt er lett tilgjengelig for den som betjener sentralbordet.

Bedriftsnett gjør det enkelt å hente ut rapporter og statistikk over bedriftens samtalehåndtering, slik at dere kan opprettholde et høyt servicenivå.

Rapport kan blant annet inneholde:
- Antall samtaler inn
- Antall samtaler ut
- Ubesvarte samtaler
- Samtaler totalt
- Svarprosent
- Ventetid
- Samtaletid

Rapportene kan tas ut på hovednummer, sentralbord, svargrupper eller enkeltnummer, og sendes som vedlegg per e-post.

Call-center

Salg og kundeservice er første treffpunkt og hjertet i mange virksomheter. Derfor er det svært viktig med tydelig velkomst, rask responstid og effektiv behandling.

Call-centeret i Bedriftsnett har avanserte funksjoner som normalt kun er å finne i dyre, kundeplasserte løsninger.

Ved å flytte call-centeret opp i skyen, får de ansatte frihet til å jobbe der de er. Enten de er på kontoret eller på farten, kan de enkelt betjene kunder, koble seg inn og ut av svargrupper og sette samtaler videre til en kollega.

Bedriftsnett Video Opningsbilde2
 • Kø og fordeling
 • Parallell- eller serieanrop
 • Ferdighetsbasert ruting
 • Tilbakeanrop der innringer beholder plass i kø
 • VIP anrop (behandles annerledes i IVR)
 • Opplest vente tid og antall i kø
 • Tvangsutmelding om samtale ikke besvares av ansatte
 • ”Wallboard” skjermer med skreddersydd oppsett for real-time statistikk
 • Låst visningsnummer for ansatte i arbeidstiden

Funksjoner call-center

Ringe-/svargrupper brukes for å gi raskere svar og bedre service til de som ringer inn. Gruppene kan settes opp med serie- og/eller parallellanrop.

Samtalene kan betjenes av svargruppe ut fra blant annet:
- Ventetid og antall i kø
- Ferdigheter og kompetanse
- Hvilken medarbeider som har vært ledig lengst
- Tilfeldig medarbeider
- VIP-anrop
- Plass i kø ved bruk av tilbakering-funksjon

Svargruppene kan ha ubegrenset antall medlemmer, og de ansatte kan være medlem av et ubegrenset antall svargrupper.

Ansatte kan melde seg inn og ut selv via personlig side i Bedriftsnett, mobilapp, eller leder kan melde inn og ut ansatte. Inaktive brukere i en svargruppe kan tvangsutmeldes for ikke å ødelegge servicegraden.

Bedriften kan bestemme visningsnummer på utgående samtaler fra svargrupper.
Dette kan være viktig i forbindelse med support-tjenester, der bedriften ikke ønsker personlig dialog mellom kunde og saksbehandlere.

For sentralbord og call-center er det viktig med informasjon om samtaletrafikk i sanntid, slik at bemanningen kan justeres etter behov. «Wallboard» er en del av statistikk-modulen, og kan vise sanntids-statistikk for én eller flere svargrupper.

Wallboard viser sanntidsdata på:
- Antall medlemmer i svargruppe
- Antall medlemmer som er ledig/opptatt
- Antall samtaler i kø
- Hvor lenge samtalene har stått i kø
- Antall besvarte/ubesvarte samtaler

Brukertjenester

Bedriftsnett gir de ansatte større frihet og en mer effektiv hverdag, samtidig som de blir mer tilgjengelige. Med mobilappen har de alltid sentralbordet i lomma, kan besvare og sette over samtaler, melde seg inn og ut av svargrupper som om de var på kontoret.

Via brukerportalen kan de ansatte sette opp avanserte brukerprofiler som avgjør hvordan innkommende samtaler skal behandles – basert på tilgjengelighet og ulike fraværskategorier. Aktiv profil kan følge den ansattes kalender eller velges manuelt via brukerportal eller mobilapp.

Visningsnummer for utgående samtaler kan også defineres i profilen.

Bedriftsnett Video Aktiv Profil
 • Se tilgjengelighet på kollegaer
 • Administrere egne profiler
 • Velge visningsnummer
 • Parallell- eller trippelanrop for inngående samtaler
 • Logge inn og ut av svargrupper
 • Legge inn og endre talemeldinger
 • ”Black and white” liste
 • Oversikt over kortnummer
 • Sende gruppe SMS
 • Intern- og ekstern katalog
 • Klikk for å ringe fra katalog
 • Sette over samtaler via mobilapp
 • Personlig kontaktliste
 • Personlig statistikk og samtalelogg

Funksjoner brukertjenester

I brukerportalen kan hver enkelt ansatt enkelt sette opp egne brukerprofiler, som bestemmer hvordan innkommende samtaler skal håndteres. Basert på ulike fraværskategorier, kan hver profil settes opp med egne regler for styring og viderekobling av samtaler. De kan også velge visningsnummer for utgående samtaler for de ulike profilene.

De ansatte kan velge brukerprofil manuelt i brukerportalen, eller ved å ringe * kode, eller via mobilappen, eller de kan la kalenderen styre. Hva som legges inn i kalender av hendelser bestemmer hvilken profil som er gjeldende til enhver tid.

Den ansatte kan ha ulike visningsnummer for utgående samtaler. De kan for eksempel vise direktenummeret til kontoret eller bedriftens hovednummer i arbeidstiden, og privatnummeret når de har fri. Det er også mulig å samle alt under ett fellesnummer – «One number».
Endring av visningsnummer kan styres via brukerprofilene.

Via brukerprofilen kan den ansatte velge hvilke enheter innkommende anrop skal sendes til. Det er mulig å sette opp både parallell- og trippelanrop, slik at en samtale inn til kontortelefonen også kan besvares på mobilen eller via Web-RTC. Dette kan styres automatisk ut fra hvilken profil som er aktiv i øyeblikket.

Hver ansatt kan lage sin egen «black- og white-liste» for innkommende samtaler. «Black-listen» kan settes opp til å avvise eller viderekoble samtaler på ulikt grunnlag, for eksempel ved skjult visningsnummer. I «white-listen» kan den ansatte legge inn viktige nummer, slik at de kan slippes gjennom uavhengig av aktiv brukerprofil.

Ansatte kan se hvem som er ledig eller opptatt, og sette over samtaler til en annen medarbeider eller til eksterne nummer via mobilapp eller Web-RTC og nettleser.

Den ansatte kan legge inn sin personlig velkomsthilsen før samtale besvares eller før samtalen videresendes til en svartjeneste. Hver profil kan ha ulik velkomsthilsen.

Den ansatte kan hente ut personlig statistikk for både tapte, inn- og utgående samtaler. Er mobil avslått eller utenfor dekning vil statistikk vise dette som ubesvarte samtaler. Samtalestatistikken kan eksporteres til Excel og bearbeides videre.

Ønsker du mer informasjon?