Om COVID-19

Informasjon om COVID-19

Hvordan Proximo Norge skal sikre stabile tjenester i perioden COVID-19-pandemien pågår.

Spredningen av koronaviruset (COVID-19) skaper mye usikkerhet i samfunnet og viser hvor viktig det er å ha gode planer for hvordan man håndterer unormale og uventede situasjoner. Dette gjelder for myndigheter, bedrifter og privatpersoner – alle må ta ansvar for sine områder – og nå må vi alle bidra til å minimere skadevirkningene av denne pandemien.

Vi i Proximo Norge sørger for den daglige tilgangen til Data- og Telekommunikasjon til tusenvis av bedrifter. Vi er vårt ansvar bevisst og svært opptatt av stabile tjenester for alle våre kunder i den kommende perioden hvor mange får et ekstra stort behov for elektronisk kommunikasjon. Vi har satt inn en rekke tiltak for å unngå utbredt COVID-19-smitte blant våre ansatte, slik at vi kan opprettholde stabil og kontinuerlig drift. Per dags dato er det ikke mistanke om smitte blant ansatte eller ansattes familier, men vi er innforstått med at vi vil kunne bli rammet.

Vi innfører ekstraordinær drift av vårt nett og våre tjenesteproduksjons-systemer som blant annet medfører at kun endringer for å øke stabilitet og retting av feil vil skje, slik at risiko for avbrudd i tjenesteproduksjonen minimaliseres.

Vi må derimot kunne forvente leveranseutfordringer fra våre nasjonale og internasjonale leverandører. Vi vil også mest sannsynlig erfare sykdom eller karantene hos våre entreprenører og eksterne servicepersonell, og blant ansatte i Proximo Norge. Dette vil kunne føre til utfordringer som for eksempel utsatte installasjoner eller lengre ventetid på servicetekniker.

Etablerte rutiner innen Data- og Telekombransjen er at man alltid skal prioritere å rette feil på offentlige eller samfunnskritiske installasjoner foran andre feilrettinger. Retting av feil prioriteres foran nyinstallasjoner.

Vi i Proximo Norge kommer fremover til å jobbe aktivt for å minimere innvirkningen COVID-19 har i vårt selskap og for våre kunder. Vi følger råd gitt av nasjonale-, kommunale- og helsemyndigheter, og justerer våre tiltak fortløpende.